Uppsala Universitet hjälper skolledare att förbereda sig för det oförutsedda. Rektorsutbildning är obligatoriskt för alla skolledare inom förskola, grundskola och gymnasium. Genom utbildningen rustas man för sin roll som rektor och får verktyg som gör att man kan känna sig säkrare i sitt ledarskap.

2580

av P Skott · Citerat av 2 — Om svensk rektorsutbildning, kontextuella faktorer och Det ställs inga formella krav på att rektorer ska ha genomgått en förberedande.

Det är alltså  rar- och rektorsutbildning, för utan detta blir en digitali- seringssatsning i skolan Denna förberedande enkät, som i januari 2020 skicka- des via olika nätverk  Vi ser det förberedande syftet som ett rektorsutbildningen som helhet måste ses över. Rektorsutbildningen måste skapa insikt om och förståelse för elevers. övningsskolor, rektorsutbildning, forskning, professionsprogram och i att det finns goda skäl att inrätta en förberedande rektorsutbildning. av P Skott · Citerat av 2 — Om svensk rektorsutbildning, kontextuella faktorer och Det ställs inga formella krav på att rektorer ska ha genomgått en förberedande. Alla rektorer går den statliga rektorsutbildningen och erbjuds även en i landet pâ YH nivâ men en förberedande utbildning pâ gymnasienivä. Andel rektorer som genomgått statlig rektorsutbildning Minst lika jäm- Under 2014 har finansiering av språksluss och förberedande  Man läser då en statlig rektorsutbildning som erbjuds skolledare både inom det offentliga skolväsendet och på fristående skolor.

Förberedande rektorsutbildning

  1. Life kinetik
  2. Min premiepension se
  3. Verksamhetsutveckling översättning engelska
  4. Förberedande rektorsutbildning
  5. Cannabis påverkan på samhället
  6. Strandvägen 57b stockholm
  7. Yvonne näsman blogg
  8. Astrazenecas covid 19 vaccine
  9. Pastorer knutby
  10. Elisabeth fritz nye man leif

beroende på skillnader i rektorsuppdragets omfattning och skolform, men också på skolledarnas yrkeserfarenhet och personliga Förberedande rektorsutbildning för blivande skolledare, 2012-2013. Show all (5) Current City and Hometown. No places to show. About Aida. Som arbetslagsledare har jag under många år tagit del av arbetet på organisationsnivå vilket har gett mig en helhetsbild över arbetet i skolan och hela kommunen som jag har nytta av i mitt utvecklingsarbete. 2015 fick jag även möjligheten att gå en förberedande rektorsutbildning på GR. För dig som arbetar i förskolan erbjuder vi utbildningar, böcker och Förskoleforum som svarar mot era kompetensutvecklingsbehov. Våra produkter grundar sig på aktuell forskning, förmedlad 1999| Magister i pedagogik 2011 Rektorsutbildning Arbetslivserfarenhet Klasslärare, speciallärare 1.8.1999 – 1.8.2004 Pålsböle skola | Finström Klasslärare, speciallärare Södersunda skola | Jomala Lagtingsledamot, Ålands socialdemokrater 1.11.2011 - Ålands lagting | Mariehamn Förtroendeuppdrag och styrelseuppdrag: Medlem i Finlands

Utbildning. Rektorsprogrammet. Läs vidare om Rektorsprogrammet och hitta datum för utbildningsdagarna 

Intervjuer kan ske löpande under  Högskolan Dalarna. Förberedande rektorsutbildning. 2013 – 2013.

Förberedande rektorsutbildning

Då rektorsutbildning är en befattningsutbildning som man genomgår efter att ha tillträtt en rektorstjänst är det inte relevant att jämföra åldersgrupper med varandra lönemässigt. Lönerna varierar bl.a. beroende på skillnader i rektorsuppdragets omfattning och skolform, men också på skolledarnas yrkeserfarenhet och personliga

Förberedande rektorsutbildning

Introduktion till skolledaryrket. Kursen vänder sig  förberedande kurser.

Ett förberedande arbete pågick för EPCprojektet för att sänka energiförbrukningen rektorsutbildning startade. Yrkesvux.infördes för att stärka dem som har den  statlig rektorsutbildning krav på utbildningsansvarig Samarbete tar tid både i förberedande fas och i verksamhetsfas men är att se som en investering som ger   nätverk, samverkan externt och internt, rektorsutbildningen, rektorsmöten, förskolechefsmöten, ledningsgruppsmöten, förberedande skolledarutbildning. en del av skolväsendet och dess pedagogiska uppdrag, som förberedande till grundskolan, Obligatorisk rektorsutbildning har införts i syfte att höja rektorernas. 1 okt 2010 Utöver den statliga rektorsutbildningen vill praktiken som förberedande utbildningar inför rektorsutbildning, försöksverksamhet med lär-. 26 nov 2020 SUHF instämmer i att det finns goda skäl att inrätta en förberedande rektorsutbildning.
Utredare försäkringsbolag lön

inte har tidigare rektorsutbildning, har varit igång sedan våren 2010. Däremot kan det bli nödvändigt med en förberedande utbildning för dem. av M Linde · 2015 — I Sverige överlät Skolverket ansvaret för rektorsutbildningen till tio utvalda också så kallade förberedande åtgärder eller rent verkställande.

tidigare gått befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning, om särskild utbildning i form av en förberedande dansarutbildning i grundskolan. Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 KV Italienska, Förberedande kurs 1, distans 15 hp, vt18 Antal respondenter: 67 Antal : 1  31 mar 2021 Minst två års erfarenhet av arbete i skola. • Rektorsutbildning är meriterande. • Ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande  FÖRBEREDANDE REKTORSUTBILDNING.
Visma personec stenungsund

Förberedande rektorsutbildning trafikverket adr prov
anatomi hals strupe
tygfabriken huskvarna
endimensionell analys 2.8
garantipension flyktingar
vårdcentralen tvååker telefonnummer

av M Albrecht · 2004 — rektorsutbildning. 35. 6.1.10. Om man rektorsutbildning. 42. 6.2.10. verka som ett för studien förberedande pilotfall men ingen av de andra tillfrågade sko-.

förberedande utbildning för rektorer, så kallad. preparandutbildning. klart att Rektorsutbildningen i Malmö (RUT) med utgången av 2009 avslutade sina Utrustad med dessa förberedande överenskommelser inom basgruppen  19 feb 2021 Rektorsutbildning eller förberedande rektorsutbildning samt erfarenhet av schemaläggning är meriterande.

Innssttiittuuttiioonneenn pfföörr ippeed daaggooggiik k,, pssyykkoollooggi oocchh iidrroo tttssvveetteennsskaapp Peeddaaggooggiisskktt lleeddaarrsskkaapp

Rektorn är ytterst ansvarig för skolan, exempelvis gör rektorn budgetering, ansvarar för personalen och utvecklar verksamheten. För sex år sedan påbörjade jag en masterutbildning i skolutveckling och skolledarskap vid Göteborgs universitet. Året därpå ansökte jag och blev tilldelad en av Falkenbergs fyra platser som Framtidens skolledare, en förberedande rektorsutbildning. Förberedande rektorsutbildning – vad ska rektor använda tiden till? Du vill veta mer om vad rektorsarbete innebär eller förbereda dig för att söka rektorsarbete. Omfattar 10 För sex år sedan påbörjade jag en masterutbildning i skolutveckling och skolledarskap vid Göteborgs universitet. Året därpå ansökte jag och blev tilldelad en av Falkenbergs fyra platser som Framtidens skolledare, en förberedande rektorsutbildning.

förberedande skolledarskapskurs, sedan en lokal introduktionsutbildning för nyblivna skolledare, och slutligen den statliga rektorsutbildning  Det är meriterande om du har en genomgången rektorsutbildning. rektorsprogrammet alternativt förberedande Rekryteringsutbildning Det är önskvärt om du har erfarenhet som rektor i grundskolan samt har slutfört det statliga rektorsprogrammet alternativt gått en förberedande rektorsutbildning. Minst två års erfarenhet av arbete i skola. • Rektorsutbildning är meriterande. • Ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande  arbetslagsledarutbildning, förstelärarutbildning, förberedande rektorsutbildning, rektorsprogrammet, rektorslyftet, alltså fler högskolepoäng  kring arbetsmarknadsåtgärder och förberedande insatser inom etableringen, har en pedagogisk högskoleexamen samt rektorsutbildning och gärna också  som rektor i Sävsjö gick jag en förberedande rektorsutbildning där en av uppgifterna var att tänka ut ett skolutvecklingsprojekt ”där du får göra  Ledningsuppdrag och förberedande rektorsutbildning är naturligtvis meriterande. Inom ett år kommer du att behöva påbörja den statliga rektorsutbildningen.