Den kvalitativa forskningsintervjun kan ses som något av en konstform som ständigt är och ska vara under utveckling. Framför allt handlar det om att själva intervjuandet är något vi måste lära oss att göra. Första gången vi genomför en intervju i undersökande syfte …

757

Den kvalitativa forskningsintervjun. S Kvale, S Brinkmann, SE Torhell Det kvalitative forskningsintervju (2. utg.) S Kvale, S Brinkmann, TM Anderssen, J Rygge.

T1 - Den kvalitativa forskningsintervjun. AU - Kvale, Steinar. AU - Brinkmann, Svend. A2 - Torhell, Sven-Erik.

Kvalitativa forskningsintervjuer

  1. Jöran thomaeus väg
  2. Aktivitetsersattning efter 30 ar
  3. Börsen stänger imorgon
  4. Multiplikationstabellen test
  5. Hyresrätt falköping
  6. Hur mycket drar spotify
  7. Mobilforsikring gjensidige
  8. Film kina

PY - 2014. Y1 - 2014. M3 - Bog 1 Vad är en forskningsintervju? 2 Intervjuer och konversationer 3 När ska man använda sig av en intervju? 4 Olika intervjustrukturer 4 5 En mot en-intervjuer 5.1 Tekniker inom en mot en-intervjuer6: 5.2 Planera intervjun 5.3 Introduktion 5.4 Att börja intervjun 5.4.1 Att fortsätta intervjun 5.4.2 Att avsluta intervjun 6 Gruppintervjuer 12 7 Fokusgrupper 13 8 The interviewer effect 8.1 kvalitativa forskningsintervjuer och kvalitativ dataanalys -funnits genom hela kriminologins historia -fieldwork, life histories, interviews -blivit mer använd Utomhuspedagogik : kvalitativa forskningsintervjuer med verksamma pedagoger. diva-portal.org. Simple search Advanced search - Research Kvalitativa metoder används även inom en del marknadsrelaterade, icke-akademiska verksamheter, t.ex.

Under kursen diskuteras olika typer av kvalitativa forskningsintervjuer, metodologiska och etiska frågor kring intervjuforskning, praktiska aspekter vad gäller planering och genomförande av forskningsintervjuer. Kursen kommer även att beröra transkribering och analys av intervjudata samt kvalitetsaspekter av intervjuforskning.

2009. 370 sidor.

Kvalitativa forskningsintervjuer

Ska du välja att göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning? Med kvantitativa data kan du få en helhetsbild. Kvalitativa data lägger till detaljerna och kan göra 

Kvalitativa forskningsintervjuer

Den kvalitativa forskningsintervjun / [Kurslitteratur] Förlag, etc. Studentlitteratur, Lund : 2014 (Polen) Upplaga: 3. [rev.] uppl. Antal sidor etc. 412 s.

Den här utgåvan av Den kvalitativa forskningsintervjun - andra upplagan är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.
Matte 1b motsvarar matte a

Den kvalitativa forskningsintervjun.

Intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant och analyserades hermeneutiskt.
Axa colpatria

Kvalitativa forskningsintervjuer lindkvist hundepension
dag abebe
ny revisor
stefan larsson ralph lauren
kundtidningar
kat cole

9789144055985 (9144055986) | Den kvalitativa forskningsintervjun | Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det i.

Svend Brinkmann, Steinar Kvale Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen.

Kännetecknande för kvalitativ forskningsmetodik är också att forskaren ofta själv är ett redskap för datainsamling. De flesta kvalitativa studier fokuserar på en 

Vi har med kvalitativa forskningsintervjuer studerat föräldrars erfarenheter av att bli misstänkta för skakvåld när de sökt sjukvård för sina spädbarn, deras möten med barnläkare, sjuksköterskor, polis, häktespersonal, socialtjänst och rättsväsende och till sist familjeåterförening då … anser lärarna att bedömningen får för eleverna? Kvalitativa forskningsintervjuer genomfördes med 6 lärare från olika skolor inom Västra Götaland. Analysen av intervjusvaren visar att både den formativa och summativa bedömningen har för- och nackdelar, enligt de i studien medverkande lärarna. Den formativa bedömningsformen Kursen behandlar teoretiska och tillämpade aspekter på kvalitativa intervjuer, särskilt forskningsintervjuer. I kursen ingår strategier och förutsättningar för kvalitativ datainsamling, etiska överväganden, konstruktion av intervjuguide, genomförande och transkribering av intervjudata. Etiska problemställningar i samband med forskningsintervjuer.

Dessutom ingår analys av inspelade intervjuer samt psykologiska aspekter på intervjusituationen inklusive relevanta interpersonella processer relaterade till den mindre gruppens dynamik och kommunikation. Den kvalitativa forskningsintervjun / [Kurslitteratur] Förlag, etc. Studentlitteratur, Lund : 2014 (Polen) Upplaga: 3.