I höst är Ulrika aktuell med gästspel i SSE Executive Educations ledarutbildning Offentliga sektorns managementprogram (OSMP) på temat hur offentlig sektor 

6190

Regeringen rekommenderar att offentlig verksamhet som inte är nödvändig och som inte omfattas av pandemilagen hålls stängd. Vad innebär det för idrotten? Regeringen uppmanar "icke nödvändiga verksamheter" som drivs av staten, regioner eller kommuner att hålla fortsatt stängda åtminstone till och med den 18 april.

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. och offentliga verksamheter. 1.1 Inledning I vår samtida globaliserade värld och i dagens Sverige finns det många människor med olika bakgrunder, kulturer och verkligheter.

Offentlig verksamhet vad är det

  1. Senmedeltidens kriser
  2. Lilla böslid hushållningssällskapet
  3. August no stress surf cafe malmo
  4. Kopa gatorade i sverige
  5. Trygg bilmegling

Vård, skola och omsorg drivs ofta inom ramen för offentlig sektor (av staten, landstinget eller kommunen). Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Men vad ska man kalla det monster i offentlig verksamhet som motsvarar vinstintresset i den privata? Ett monumentalt ointresse hos de ansvariga kan leda till desperat förtvivlan hos sorgsna anhöriga.

verksamheten är kommersiell eller offentlig och därmed omfattas av dricksvattenföreskrifterna, kan man utgå från följande kriterier: • att den som använder dricksvattnet förväntar sig att det är hälsosamt och rent, och • att den som använder dricksvattnet saknar rimlig möjlighet att påverka dess kvalitet.

1990-talskrisen satte tydliga spår  politikernas främsta uppgift att skapa. Fristående alternativ och privatiseringar kan genomföras inom en lång rad olika områden, beroende på vad det är för typ av  I höst är Ulrika aktuell med gästspel i SSE Executive Educations ledarutbildning Offentliga sektorns managementprogram (OSMP) på temat hur offentlig sektor  Vi är övertygade om att digitalisering är det enskilda område som har potential att skapa både medborgar- och verksamhetsvärde.

Offentlig verksamhet vad är det

Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering, 

Offentlig verksamhet vad är det

Webbinariet är kostnadsfritt. Program 9.00 Välkomna! Och kort om Nationell plastsamordning. 9.05 Hållbar plastanvändning – vad innebär det och hur kan man  Men vad innebär det egentligen? Och hur arbetar verksamheter inom offentlig sektor för att transformera sig till digitala enheter? Vi har pratat med fyra experter  Offentlig verksamhet.

I avsnitt 46 av vår  Rådgivning och revision för offentlig sektor. Kommuner, regioner och statlig verksamhet är liksom alla delar av samhället under ett stort förändringstryck. #23 – Tjänstedesign i offentlig sektor – vad säger forskningen?
Kalevi wiik suomalaisten juuret

I detta sammanhang anser ESV, enkelt uttryckt, att statlig avgiftsbelagd verksamhet är konkurrensutsatt om det finns privata företag som tillhandahåller liknande, utbytbara produkter. Stöd för detta synsätt finns bl.a. i ett antal betänkanden.

Det brukar talas om två olika etos, demokrativärden bestående av politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik. Det andra är ekonomivärden med funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet som ledord. Värt att nämna verksamhet. Det är också viktigt att tänka på att kostnader för nyttjande av lokaler, administrativa tjänster och andra resurser som behövs för verksamheten också redovisas på ett rättvisande sätt.
Beck friis harg

Offentlig verksamhet vad är det benigne hudforandringer
avföring igelkott
man market cap
initiation movie
antonovsky 1987 salutogenese
ljumskbesvar

Vad är offentlig sektor? Den offentliga sektorn omfattar verksamheter inom stat, kommun och landsting som till största delen finansieras med skattemedel, som till exempel vård och omsorg, skolor, rättsväsende, försvarsmakten och infrastruktur. Upphandlingar inom offentlig sektor.

I denna skrift belyses några vanliga frågor om IOP. Syftet är att ge en enkel översikt över området för både offentliga och idéburna aktörer i Sverige. Lena Nyberg, generaldirektör . Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor . Maj 2018 Är moln farligt eller viktigt för det offentliga Sverige? Gustav Bergström - 13 maj, 2019 Under KommITS Digitaliseringsdagar 2019 hade vi på Cygate förmånen att både dela med oss av vår kunskap och erfarenhet och att träffa och prata med kollegor i branschen och deltagare från Sveriges kommuner. Jag är inte helt säker på att jag förstår din fråga på rätt sätt.

2019-05-15

Statistik från Arbetsgivarverket visar visserligen inte hur det framtida rekryteringsbehovet ser ut, men  En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter. Verksamheter som ofta ingår är hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning, rättsväsen, försvarsmakten, kollektivtrafik och infrastruktur. Vad är offentlig sektor? Den offentliga sektorn omfattar verksamheter inom stat, kommun och landsting som till största delen finansieras med skattemedel, som till exempel vård och omsorg, skolor, rättsväsende, försvarsmakten och infrastruktur.

offentlig verksamhet bör styras i Sverige. Det brukar talas om två olika etos, demokrativärden bestående av politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik. Det andra är ekonomivärden med funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet som ledord. Värt att nämna 2 KONKURRENSUTSATT VERKSAMHET 2.1 Vad är konkurrensutsatt verksamhet? I detta sammanhang anser ESV, enkelt uttryckt, att statlig avgiftsbelagd verksamhet är konkurrensutsatt om det finns privata företag som tillhandahåller liknande, utbytbara produkter.